компетентност

същ. - вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, компетенция, специалност
същ. - власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия
същ. - област, сфера
същ. - обсег, обхват, възможност

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ведомство — същ. ресор, компетентност, обсег същ. власт, управление, ръководство …   Български синонимен речник

  • власт — същ. господство, владичество, мощ, авторитет, могъщество, сила, надмощие, хегемония същ. управление, началство същ. влияние, въздействие, натиск, давление същ. ръководство, контрол същ. разполагане, владеене същ. пълномощ …   Български синонимен речник

  • възможност — същ. начин, средство, способ, сгода, метода, прийом, леснота същ. вероятност, изглед, шанс, удобен случай, случай, сигурност, евентуалност същ. място, почва, повод, причина същ. надежда същ. обсег, сфера, обхват, компетенция, компетентност същ …   Български синонимен речник

  • знание — същ. познание, вещина, опитност, умение, компетентност, осведоменост, умствен багаж същ. наука, образование, ерудиция същ. запознатост, знания същ. данни, факти същ. познания същ. мъдрост, проникновение, проницателност …   Български синонимен речник

  • компетенция — същ. компетентност, вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, специалност същ. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия същ. област, сфера същ. обсег,… …   Български синонимен речник

  • област — същ. зона, територия, местност, място, страна, част, землище същ. сфера, свят, среда, район, кръг същ. обкръжение, департамент същ. земя, край същ. окръг същ. пространство …   Български синонимен речник

  • обсег — същ. обхват, възможност, район на действие, обем, размер същ. замах, размах, ход същ. област, сфера, поле същ. район, граница, предел същ. пространство, протежение, дължина, ширина, широта същ. разпространение, разпростра …   Български синонимен речник

  • обхват — същ. обсег, възможност, район на действие, обем, размер същ. граници, предел същ. замах, размах, ход същ. район, граница същ. сфера, компетенция, компетентност същ. пространство, протежение, дължина, ширина, широта …   Български синонимен речник

  • опитност — същ. знания, познания, вещина, практика, способност, умелост, майсторство, компетентност, компетенция, умение, подготовка, похватност, осведоменост същ. основа, квалификация …   Български синонимен речник

  • осведоменост — същ. сведения, данни, знания, информация, информираност, ориентираност същ. компетентност, опитност, вещина същ. запознатост, знание …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.